34th Annual Croí Ball

 

Pictured at the launch of the 34th Annual Croí Ball, (from left): Brian Kenny, Kenny Galway (Presenting Sponsor); Neil Johnson, Chief Executive, Croí; Damien Kenny, Kenny Galway (Volvo); and Christine Flanagan, Fundraising Director, Croí.

The 34th Annual Croí Ball will take place on Friday, March 22 at The Galmont Hotel, Galway. This year’s event will be a night of laughter and entertainment, with a special performance by one of Ireland’s top actors and comedians (it’s a surprise!). Highlights on the night include a gin reception, four-course dinner and late-night entertainment by Electric Picnic favourite and 90’s tribute band, Smash Hits!

Partners join together for a one-of-a-kind free event, promoting Healthy Islands

Healthy Ireland is coming to the Islands! A series of free health and wellbeing days will be delivered across the islands, visiting Inis Oírr on February 27th, Inis Mór on March 6th, Inis Meáin on March 7th, and Inishbofin on March 20th.

Healthy Ireland is a Government-led initiative which aims to create an Irish society where everyone can enjoy physical and mental health, and where wellbeing is valued and supported at every level of society. This series of health and wellbeing events on the Islands is supported by Galway County LCDC’s Healthy County Galway initiative. Many community and voluntary organisations will be present. These include Croí, the Heart & Stroke Charity; Galway Rural Development, Healthy Ireland at your Library; Western Drugs and Alcohol Taskforce; Galway Sports Partnership; Galway Citizen Information Centre; Irish Rural Link; Pieta House; and AIDS West.

“This initiative is a coming together of diverse community groups all with a unified aim to promote health and well-being throughout the islands off County Galway. It is a great opportunity to raise awareness about the importance of leading a healthy lifestyle across all age groups. The good news is that many health conditions such as heart disease and stroke are preventable and our aim is to offer individuals the opportunity to engage in risk factor screening along with offering practical advice in relation to healthy eating, physical activity, overall health and wellness and lots more,” says Suzanne Seery, Lead Dietitian, Croí.

Exciting free activities and resources to promote health and wellbeing across all the islands will include; pulse and blood pressure checks; healthy cooking tips (such as a Q & A discussion with Croi Dietitian and residents of the islands about changing dietary habits and impact on health); yoga; relationship and sexual health education, including rapid HIV tests; resources on mental health and wellness; exercise and fitness tips; citizen information advice; and much, much more!

Health is better than wealth! We welcome Healthy Ireland to Inis Oírr and we encourage people to come out on the day and join us for this great event,” says Máire Uí Mhaoláin, Manager Inis Oírr Co-Op.

Healthy Island dates and locations:

 • Inis Oírr, Feb 27th, 11am – 3pm, Halla Pobail Inis Oírr
 • Inis Mór, March 6th, 11am – 3pm & 7 – 9pm, Comharchumann Forbartha Árann
 • Inis Meáin, March 7th, 11am – 3pm, Coláiste Naomh Eoin
 • Inishbofin, March 20th, 11am – 3pm, Inishbofin Community Centre

Check out www.croi.ie/healthyislands as well as @healthyireland @healthycountygalway for the latest information, and join us for this special #HealthyIslands event, promoting health and wellbeing. The Healthy Ireland Fund is supported by the Department of Health, the Department of Children and Youth Affairs and the Department of Rural and Community Development.

___________

Tagann Páirtithe le chéile d’ócáid speisialta saor in aisce chun Oileáin Shláintiúla a chur chun cinn.

Tá Éire Sláintiúil ag teacht go dtí na hOileáin! Déanfar sraith de laethanta sláinte agus folláine saor in aisce a sheachadadh ar fud na n-oileán, ag tabhairt cuairte ar Inis Oírr ar an 27 Feabhra, Inis Mór ar 6ú Márta, Inis Meáin ar an 7 Márta, agus Inis Bó Finne ar an 20 Márta.

Tionscnamh faoi stiúir an Rialtais é Éire Sláintiúil a bhfuil sé mar aidhm aige sochaí Éireannach a chruthú inar féidir le gach duine, sláinte fhisiciúil agus mheabhrach a bhaint amach , agus go bhfuil an deá-shláinte á chur chun cinn ag chuile leibhéal don sochaí.  Tugann LCDC Chontae na Gaillimhe faoi thionscnaimh Sláintiúil Chonae na Gaillimhe tacaíocth don tionscnaimh seo. Beidh go leor eagraíochtaí pobail agus deonacha i láthair. Ina measc seo tá Croí, an Carthanacht Croí & Stróc; Forbairt Tuaithe na Gaillimhe, Éire Sláintiúil i do Leabharlann; Tascfhórsa an Iarthair Drugaí agus Alcóil; Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe; Ionad Eolais do Shaoránaigh na Gaillimhe; Nasc Tuaithe na hÉireann; Teach Pieta; agus SEIF an Iarthair.

“Tá an tionscnamh seo ag tabhairt grúpaí éagsúla  le chéile le a haon sprioc amháin sin sláinte agus folláine a chur chun cinn ar oileáin na Gaillimhe. Is deis iontach é feasacht a ardú agus treoir a thabhairt do chuile aoisghrúpa, faoin tábhacht a bhaineann le stíl mhaireachtála shláintiúil. Ag an am céanna is féidir dul i ngleic leis na coinníollacha a chothaíonn  galar croí agus stróc agus is é an aidhm atá againn ná deis a thabhairt do dhaoine scagthástáil, féachaint ar na rioscaí chomh maith le comhairle a thairiscint maidir le bia sláintiúil, gníomhaíocht fhisiciúil, sláinte agus folláine in iomláine agus go leor eile “a deir Suzanne Seery, Príomh Diaitéiteach, Croí.

Beidh imeachtaí agus acmhainní saor in aisce ar fáil ar an lá a chuideoidh le sláinte agus folláine. Orthu siúd beidh; seiceálacha buille agus brú fola; Tástáil Sciobtha-VEID, leideanna cócaireachta sláintiúla (mar shampla plé agus ceisteanna maidir le Diaitéiteach Croí agus maidir le nósanna aiste bia a athrú agus an tionchar atá ag aiste bia ar shláinte); ióga; caidreamh agus oideachas sláinte gnéasach; acmhainní maidir le sláinte meabhrach agus folláine; leideanna cleachtadh agus folláine; comhairle faisnéise do shaoránaigh; agus i bhfad, i bhfad níos mó!

“Is fearr an tsláinte ná na táinte. Cuireann muid fáilte mhór roimh Éire Sláintiúil go dtí Inis Oírr agus iarrtar oraibh theacht amach agus a bheith linn ag an ocáid speisialta seo.” a dúirt Máire Uí Mhaoláin, Bainisteoir, Comhar Caomhán Teo, Inis Oírr. Dataí Oileáin Slaintiúla & Ionaid:

 • Inis Oírr, Feabhra 27ú, 11am – 3pm, Halla Pobail Inis Oírr
 • Inis Mór, Márta 6ú, 11am – 3pm & 7 – 9pm, Comharchumann Forbartha Árann
 • Inis Meáin, Márta 7ú, 11am – 3pm, Coláiste Naomh Eoin
 • Inishbofin, Márta 20ú, 11am – 3pm, Inishbofin Community Centre

Féach ar www.croi.ie/healthyislands chomh maith le @healthyireland @healthycountygalway don eolas is déanaí, agus bígí linn don ócáid speisialta (#HealthyIslands) seo, ag cur sláinte agus folláine chun cinn. Tacaíonn an Roinn Sláinte, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail le Ciste na hÉireann Sláintiúil.

Unique Collaboration Brings World Leaders in Heart Health to West of Ireland

A strategic partnership between local heart & stroke charity Croi and NUI Galway is leading the way in positioning Ireland as an international leader in cardiovascular health.

In 2014, Croi set about putting Galway on the map as a centre for leadership in the prevention of heart disease and stroke by establishing the National Institute for Prevention and Cardiovascular Health (NIPC) as an affiliate of NUI Galway. In recent months, two world leaders in heart health have joined NIPC and taken up appointments at NUI Galway, supported by Croi.

Professor David Wood, immediate past president of the World Heart Federation has moved to Galway from Imperial College London as Adjunct Professor of Preventive Cardiology at NUIG and Professor Bill McEvoy has returned to Ireland from John Hopkins University School of Medicine USA as Professor of Preventive Cardiology NUIG; Consultant Cardiologist GUH and Research & Medical Director NIPC.

At a reception in the Croi Heart & Stroke Centre, Newcastle, Galway, to highlight these developments, Prof McEvoy said “I’m delighted to join the team at both NUI Galway and the National Institute for Prevention and Cardiovascular Health (NIPC). Ireland has a long history of leadership and innovation in the prevention of heart disease and stroke. However, like much of the developed world, we now face major challenges in curbing the negative health impacts of obesity, diabetes and an increasingly sedentary western lifestyle. Cardiovascular disease remains the #1 killer in Ireland and reducing the impact of this disease is what drives me and my colleagues at NIPC.”

He went on to say “As research & medical director, I aim to help NIPC become a national and international centre of excellence in the prevention of cardiovascular disease and promotion of cardiovascular health; through clinical excellence, research, and education. For example, because NUI Galway has a strategic interest in population health, NIPC has been able to collaborate heavily with NUI Galway to begin the process of expanding our MSc in Preventive Cardiology into a suite of Masters programs in Lifestyle Medicine and Cardiovascular Health. This suite is designed to train the next generation of clinical leaders in cardiovascular disease prevention – leaders not just in Ireland but around the world. I also hope to bring my years of experience from leading academic health centers around the world to drive forward innovative research aimed at improving heart and stroke outcomes for patients in Galway and Ireland. University Hospital Galway has one of the most dynamic groups of cardiologists in the country and I look forward to collaborating with my outstanding colleagues there to translate the new knowledge gained at NIPC into improved clinical care. Further, it is particularly exciting to have Professor David Wood join NIPC from Imperial College London. David is a world-renowned leader in cardiovascular disease prevention and is well positioned to support me in our mutual efforts to develop NIPC as a national and international centre of excellence.”

Prof David Wood said “I am very proud to be working with Professor Bill McEvoy “ in providing leadership in the prevention of cardiovascular disease at three levels: (i) research into the causes, treatment and prevention of heart disease; (ii) postgraduate teaching in preventive medicine through a new suite of postgraduate courses in cardiovascular health and disease prevention: ‘Preventive Cardiology’; ‘Diabetes and Cardiometabolic Disease’; ‘Obesity and Weight Management’ and ‘Lifestyle Medicine’; and (iii) innovative service development through programmes such as those delivered by Croi in the community”.

Prof Woods went on to say “Preventive healthcare must become both a national and global priority. Prevention through promoting healthier lifestyles, and treating the major risk factors like blood pressure, lipids and diabetes, is the only realistic way to reduce the burden of heart disease and stroke. I am confident that our Institute will become a beacon of excellence in cardiovascular health and disease prevention through research, teaching and innovative service delivery.’

A Charter for Patient Involvement

35 Irish patient organisations, including Croí, have signed a Charter calling for greater patient involvement in the ‘Medicines Assessment & Reimbursement’ process in Ireland. The Charter calls on the government to improve the transparency, accountability and communication on how medicines are assessed & reimbursed by the State.

The Charter, co-ordinated by the Irish Platform for Patient Organisations, Science & Industry (IPPOSI), with the support of the Medical Research Charities Group (MRCG) and Rare Disease Ireland (RDI), sets out 29 actions that the relevant State agencies (Department of Health; Health Service Executive, National Centre for Pharmacoeconomics) should take to inform and include patient perspectives at every stage of the process.

Learn more here – http://www.ipposi.ie/our-work/health-innovation/patient-charter/

Top 10 tips for a Heart Healthy Valentine’s Day

By Christine Houlihan, Sligo IT student on placement with Croí

Your beloved may have the key to your heart, but healthy eating and getting active can be the key to a healthy heart.  This Valentine’s Day why not treat your heart with love by sharing a heart healthy gift or date with your sweetheart.

 1. Rather than tempting your loved one with chocolates, get creative and consider gifting them something unique or that could last a lifetime. Gift a basket of fresh berries, some handpicked flowers or write the lyrics of a song that expresses your feelings into card.
 2. Sharing is caring, if gifted a decadent box of chocolates eat in moderation and savor every bite. Make the love go further by storing them in a fridge or freezer and enjoying later in the month in the company of friends and family.
 3. Take a cookery class together, brush up on your cookery skills and learn some tips and tricks along with delicious recipes for the next time you decide to stay in for date night. Cooking a romantic meal can be a great way for you both to bond and control the quality and quantity of meals.
 4. Use heart healthy ingredients, whether it’s breakfast for two or a romantic candlelit dinner for one. Use Galway Bay as inspiration by swapping your steak for local fish, rekindle your relationship with a less-favorite vegetable by preparing in a new way, or spice things up by replacing salt with herbs and spices.
 5. Lovers dining out for Valentine’s Day, avoid overdoing it by spending time planning your date in advance. Choose from one of the West’s many restaurants that use fresh, healthy, local ingredients, order half portions for larger meals, and skip or split desserts, your heart will thank you for it.
 6. Avoid excess alcohol, skip the pub crawl and take your date on a site crawl around Galway City this Valentine’s Day. Set off from O’Connell’s pub and make your way down past Lynch’s Castle before dancing under the moonlight down by the Claddagh.
 7. Spend quality time together, make it a day of meaning and unforgettable memories by bundling up and getting outdoors to visit some of Ireland’s best tourist attractions. Visit the wild Cliffs of Moher or take a more relaxed trip to the picturesque Kylemore Abbey.
 8. Take a walk along Galway’s Prom, and if you have a dog why not treat them this Valentine’s Day by having them come along. Walking just 30 minutes a day for 5 days a week can really benefit heart health and help with weight management.
 9. Give to one another by giving back, ask your date to volunteer with you at a local charity. Giving back is a healthy habit that will boost your mood and beat stress. Can you spare an hour or two to help the team at Croí ?
 10. Take time to relax, book a double date at a spa, attend a yoga class together or settle in and watch a romantic movie in the evening. Taking time out from everyday life is important for heart, head and overall health.