Healthy Islands – Oileáin Fholláine

Event alert! Join us for this special #HealthyIslands event, promoting health and wellbeing.

 • Inis Oírr
  Feb 27th, 11am – 3pm, Halla Pobail Inis Oírr
 • Inis Mór
  March 6th, 11am – 3pm & 7 – 9pm, Comharchumann Forbartha Árann
 • Inis Meáin
  March 7th, 11am – 3pm, Coláiste Naomh Eoin
 • Inishbofin
  March 20th, 12:30 – 4:30pm, Inishbofin Community Centre

Free to attend

Tar linn go dtí an ócáid speisialta seo d’oileáin fholláine atá ag cur sláinte agus folláine chun cinn.

 • Inis Oírr
  Feabhra 27th, 11am – 3pm, Halla Pobail Inis Oírr
 • Inis Mór
  Márta 6th, 11am – 3pm & 7 – 9pm, Comharchumann Forbartha Árann
 • Inis Meáin
  Márta 7th, 11am – 3pm, Coláiste Naomh Eoin
 • Inishbofin
  Márta 20th, 11am – 3pm, Inishbofin Community Centre

Saor chead isteach

Inis Oírr

Feb 27th, from 11am – 3pm at Halla Pobail Inis Oírr

Free to attend

Activities include:

 • Health talks, pulse and blood pressure checks, and weight, height and body mass index checks by the Health Team at Croí, Heart & Stroke Charity;
 • Healthy cooking tips;
 • Healthy Ireland at your Library;
 • Relationship and sexual health education, including rapid HIV tests from AIDS West;
 • Information and support from the Western Drugs and Alcohol Taskforce;
 • Resources on mental health and wellness by Pieta House;
 • Exercise and fitness tips from Galway Sports Partnership;
 • Citizen information advice from Galway Citizen Information Centre;
 • Support with IT and digital literacy from Irish Rural Link;
 • And much, much more!

INIS OíRR

Feabhra 27, 11am – 3pm, Halla Pobail Inis Oírr

Saor chead isteach

Gníomhaíochtaí san áireamh:

 • Cainteanna ar shláinte, seiceálacha cuisle agus brú fola, meáchan, airde agus innéacs maise coirp ag an bhFoireann Sláinte ag Croí;
 • Comhairle maidir le beathú go sláintiúil;
 • Oideachas faoi shláinte ghnéis agus caidreamh ó SEIF an Iarthair;
 • Eolas agus tacaíocht ó Thascfhórsa Drugaí agus Alcól an Iarthair;
 • Acmhainní maidir le sláinte mheabhrach agus folláine;
 • Éirinn Sláintiúil i do Leabharlann;
 • Moltaí & leideanna aclaíochta agus folláine ó Chomhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe;
 • Comhairle ó Lárionad Eolais do Shaoránaigh na Gaillimhe;
 • Tacaíocht i leith TF agus litearthacht dhigiteach ó Nasc Tuaithe na hÉireann

Inis Mór

March 6th, from 11am – 3pm & 7 – 9pm, Comharchumann Forbartha Árann

Free to attend

Activities include:

 • Health talk by a Croí Cardiac Nurse Specialist, “Know your risk for heart disease and stroke”
 • Pulse and blood pressure checks, and weight, height and body mass index checks by the Health Team at Croí, Heart & Stroke Charity;
 • Healthy cooking tips;
 • Yoga sessions through Irish by Óga Yóga, in association with Healthy Ireland at your Library;
 • Relationship and sexual health education, including rapid HIV tests from AIDS West;
 • Information and support from the Western Drugs and Alcohol Taskforce;
 • Resources on mental health and wellness by Pieta House;
 • Exercise and fitness tips from Galway Sports Partnership;
 • Citizen information advice from Galway Citizen Information Centre;
 • Support with IT and digital literacy from Irish Rural Link;
 • And much, much more!

INIS MÓR

Mártha 6, 11am – 3pm & 7 – 9pm, Comharchumann Forbartha Árann

Saor chead isteach

Gníomhaíochtaí san áireamh:

 • Comhairle sláinte ag Altra Speisialtóir Cairdeach Croí, “Bíodh aithne agat ar na rioscaí le haghaidh galar croí agus stróc”
 • Seiceálacha cuisle agus brú fola, meáchan, airde agus innéacs maise coirp ag an bhFoireann Sláinte ag Croí;
 • Comhairle maidir le beathú go sláintiúil;
 • Oideachas faoi shláinte ghnéis agus caidreamh ó SEIF an Iarthair;
 • Eolas agus tacaíocht ó Thascfhórsa Drugaí agus Alcól an Iarthair;
 • Acmhainní maidir le sláinte mheabhrach agus folláine;
 • Seisiúin ióga trí Ghaeilge ag ióga Óga i gcomhar le hÉirinn Shláintiúil i do Leabharlann;
 • Moltaí & leideanna aclaíochta agus folláine ó Chomhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe;
 • Comhairle ó Lárionad Eolais do Shaoránaigh na Gaillimhe;
 • Tacaíocht i leith TF agus litearthacht dhigiteach ó Nasc Tuaithe na hÉireann

Inis Meáin

March 7th, from 11am – 3pm at Halla Naomh Eoin

Free to attend

Activities include:

 • Health talks, pulse and blood pressure checks, and weight, height and body mass index checks by the Health Team at Croí, Heart & Stroke Charity;
 • Healthy cooking tips;
 • Yoga sessions through Irish by Óga Yóga, in association with Healthy Ireland at your Library;
 • Relationship and sexual health education, including rapid HIV tests from AIDS West;
 • Information and support from the Western Drugs and Alcohol Taskforce;
 • Resources on mental health and wellness by Pieta House;
 • Exercise and fitness tips from Galway Sports Partnership;
 • Citizen information advice from Galway Citizen Information Centre;
 • Support with IT and digital literacy from Irish Rural Link;
 • And much, much more!

INIS Meáin

Mártha 7, 11am – 3pm, Halla Naomh Eoin

Saor chead isteach

Gníomhaíochtaí san áireamh:

 • Cainteanna ar shláinte, seiceálacha cuisle agus brú fola, meáchan, airde agus innéacs maise coirp ag an bhFoireann Sláinte ag Croí;
 • Comhairle maidir le beathú go sláintiúil;
 • Oideachas faoi shláinte ghnéis agus caidreamh ó SEIF an Iarthair;
 • Eolas agus tacaíocht ó Thascfhórsa Drugaí agus Alcól an Iarthair;
 • Acmhainní maidir le sláinte mheabhrach agus folláine;
 • Seisiúin ióga trí Ghaeilge ag ióga Óga i gcomhar le hÉirinn Shláintiúil i do Leabharlann;
 • Moltaí & leideanna aclaíochta agus folláine ó Chomhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe;
 • Comhairle ó Lárionad Eolais do Shaoránaigh na Gaillimhe;
 • Tacaíocht i leith TF agus litearthacht dhigiteach ó Nasc Tuaithe na hÉireann

Inishbofin

March 20th, from 12:30 – 4:30pm at Inishbofin Community Centre

Free to attend

Activities include:

 • Health talks, pulse and blood pressure checks, and weight, height and
  body mass index checks by the Health Team at Croí, Heart & Stroke Charity;
 • Healthy cooking tips;
 • Healthy Ireland at your Library;
 • Relationship and sexual health education, including rapid HIV tests from AIDS West;
 • Information and support from the Western Drugs and Alcohol Taskforce;
 • Resources on mental health and wellness;
 • Exercise and fitness tips from Galway Sports Partnership;
 • Citizen information advice from Galway Citizen Information Centre;
 • Support with IT and digital literacy from Irish Rural Link;
 • And much, much more!

Funding partners:

The Healthy Ireland Fund supported by the Department of Health, the Department of Children and Youth Affairs and the Department of Rural and Community Development.

Tacaíonn an Roinn Sláinte, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail leis an gCiste Éire Sláintiúil.