Partners join together for a one-of-a-kind free event, promoting Healthy Islands

Healthy Ireland is coming to the Islands! A series of free health and wellbeing days will be delivered across the islands, visiting Inis Oírr on February 27th, Inis Mór on March 6th, Inis Meáin on March 7th, and Inishbofin on March 20th.

Healthy Ireland is a Government-led initiative which aims to create an Irish society where everyone can enjoy physical and mental health, and where wellbeing is valued and supported at every level of society. This series of health and wellbeing events on the Islands is supported by Galway County LCDC’s Healthy County Galway initiative. Many community and voluntary organisations will be present. These include Croí, the Heart & Stroke Charity; Galway Rural Development, Healthy Ireland at your Library; Western Drugs and Alcohol Taskforce; Galway Sports Partnership; Galway Citizen Information Centre; Irish Rural Link; Pieta House; and AIDS West.

“This initiative is a coming together of diverse community groups all with a unified aim to promote health and well-being throughout the islands off County Galway. It is a great opportunity to raise awareness about the importance of leading a healthy lifestyle across all age groups. The good news is that many health conditions such as heart disease and stroke are preventable and our aim is to offer individuals the opportunity to engage in risk factor screening along with offering practical advice in relation to healthy eating, physical activity, overall health and wellness and lots more,” says Suzanne Seery, Lead Dietitian, Croí.

Exciting free activities and resources to promote health and wellbeing across all the islands will include; pulse and blood pressure checks; healthy cooking tips (such as a Q & A discussion with Croi Dietitian and residents of the islands about changing dietary habits and impact on health); yoga; relationship and sexual health education, including rapid HIV tests; resources on mental health and wellness; exercise and fitness tips; citizen information advice; and much, much more!

Health is better than wealth! We welcome Healthy Ireland to Inis Oírr and we encourage people to come out on the day and join us for this great event,” says Máire Uí Mhaoláin, Manager Inis Oírr Co-Op.

Healthy Island dates and locations:

  • Inis Oírr, Feb 27th, 11am – 3pm, Halla Pobail Inis Oírr
  • Inis Mór, March 6th, 11am – 3pm & 7 – 9pm, Comharchumann Forbartha Árann
  • Inis Meáin, March 7th, 11am – 3pm, Coláiste Naomh Eoin
  • Inishbofin, March 20th, 11am – 3pm, Inishbofin Community Centre

Check out www.croi.ie/healthyislands as well as @healthyireland @healthycountygalway for the latest information, and join us for this special #HealthyIslands event, promoting health and wellbeing. The Healthy Ireland Fund is supported by the Department of Health, the Department of Children and Youth Affairs and the Department of Rural and Community Development.

___________

Tagann Páirtithe le chéile d’ócáid speisialta saor in aisce chun Oileáin Shláintiúla a chur chun cinn.

Tá Éire Sláintiúil ag teacht go dtí na hOileáin! Déanfar sraith de laethanta sláinte agus folláine saor in aisce a sheachadadh ar fud na n-oileán, ag tabhairt cuairte ar Inis Oírr ar an 27 Feabhra, Inis Mór ar 6ú Márta, Inis Meáin ar an 7 Márta, agus Inis Bó Finne ar an 20 Márta.

Tionscnamh faoi stiúir an Rialtais é Éire Sláintiúil a bhfuil sé mar aidhm aige sochaí Éireannach a chruthú inar féidir le gach duine, sláinte fhisiciúil agus mheabhrach a bhaint amach , agus go bhfuil an deá-shláinte á chur chun cinn ag chuile leibhéal don sochaí.  Tugann LCDC Chontae na Gaillimhe faoi thionscnaimh Sláintiúil Chonae na Gaillimhe tacaíocth don tionscnaimh seo. Beidh go leor eagraíochtaí pobail agus deonacha i láthair. Ina measc seo tá Croí, an Carthanacht Croí & Stróc; Forbairt Tuaithe na Gaillimhe, Éire Sláintiúil i do Leabharlann; Tascfhórsa an Iarthair Drugaí agus Alcóil; Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe; Ionad Eolais do Shaoránaigh na Gaillimhe; Nasc Tuaithe na hÉireann; Teach Pieta; agus SEIF an Iarthair.

“Tá an tionscnamh seo ag tabhairt grúpaí éagsúla  le chéile le a haon sprioc amháin sin sláinte agus folláine a chur chun cinn ar oileáin na Gaillimhe. Is deis iontach é feasacht a ardú agus treoir a thabhairt do chuile aoisghrúpa, faoin tábhacht a bhaineann le stíl mhaireachtála shláintiúil. Ag an am céanna is féidir dul i ngleic leis na coinníollacha a chothaíonn  galar croí agus stróc agus is é an aidhm atá againn ná deis a thabhairt do dhaoine scagthástáil, féachaint ar na rioscaí chomh maith le comhairle a thairiscint maidir le bia sláintiúil, gníomhaíocht fhisiciúil, sláinte agus folláine in iomláine agus go leor eile “a deir Suzanne Seery, Príomh Diaitéiteach, Croí.

Beidh imeachtaí agus acmhainní saor in aisce ar fáil ar an lá a chuideoidh le sláinte agus folláine. Orthu siúd beidh; seiceálacha buille agus brú fola; Tástáil Sciobtha-VEID, leideanna cócaireachta sláintiúla (mar shampla plé agus ceisteanna maidir le Diaitéiteach Croí agus maidir le nósanna aiste bia a athrú agus an tionchar atá ag aiste bia ar shláinte); ióga; caidreamh agus oideachas sláinte gnéasach; acmhainní maidir le sláinte meabhrach agus folláine; leideanna cleachtadh agus folláine; comhairle faisnéise do shaoránaigh; agus i bhfad, i bhfad níos mó!

“Is fearr an tsláinte ná na táinte. Cuireann muid fáilte mhór roimh Éire Sláintiúil go dtí Inis Oírr agus iarrtar oraibh theacht amach agus a bheith linn ag an ocáid speisialta seo.” a dúirt Máire Uí Mhaoláin, Bainisteoir, Comhar Caomhán Teo, Inis Oírr. Dataí Oileáin Slaintiúla & Ionaid:

  • Inis Oírr, Feabhra 27ú, 11am – 3pm, Halla Pobail Inis Oírr
  • Inis Mór, Márta 6ú, 11am – 3pm & 7 – 9pm, Comharchumann Forbartha Árann
  • Inis Meáin, Márta 7ú, 11am – 3pm, Coláiste Naomh Eoin
  • Inishbofin, Márta 20ú, 11am – 3pm, Inishbofin Community Centre

Féach ar www.croi.ie/healthyislands chomh maith le @healthyireland @healthycountygalway don eolas is déanaí, agus bígí linn don ócáid speisialta (#HealthyIslands) seo, ag cur sláinte agus folláine chun cinn. Tacaíonn an Roinn Sláinte, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail le Ciste na hÉireann Sláintiúil.

Share

Shopping Cart
Scroll to Top