Free public talk in Castlebar: The Key to Healthy Ageing

As part of Croí’s Third Age Programme, which aims to reduce the impact of age-related heart and stroke conditions, we are delighted to invite you to a free public talk:

Listen to your heart…
The Key to Healthy Ageing

Date: Wednesday, April 3rd , 2019
Time: 7:30pm
Location: TF Royal Hotel, Castlebar

Guest speakers on the night include:

 • Tom O’Malley, Consultant Physician, Mayo University Hospital, Castlebar, who will speak on atrial fibrillation and stroke prevention;
 • Faisal Sharif, Consultant Cardiologist, Galway University Hospital, who will speak on control and management of high blood pressure; and
 • Darren Mylotte, Consultant Cardiologist, Galway University Hospital, who will speak on heart valve disease and its treatment.

Join us to learn how to keep your heart healthy as you age.

Places are limited, so reserve your place now:

Phone: Call Croí on 091-544310.
Online: Go to www.croi.ie/castlebartalk to register online and reserve your place.

 

34th Annual Croí Ball

 

Pictured at the launch of the 34th Annual Croí Ball, (from left): Brian Kenny, Kenny Galway (Presenting Sponsor); Neil Johnson, Chief Executive, Croí; Damien Kenny, Kenny Galway (Volvo); and Christine Flanagan, Fundraising Director, Croí.

The 34th Annual Croí Ball will take place on Friday, March 22 at The Galmont Hotel, Galway. This year’s event will be a night of laughter and entertainment, with a special performance by one of Ireland’s top actors and comedians (it’s a surprise!). Highlights on the night include a gin reception, four-course dinner and late-night entertainment by Electric Picnic favourite and 90’s tribute band, Smash Hits!

Partners join together for a one-of-a-kind free event, promoting Healthy Islands

Healthy Ireland is coming to the Islands! A series of free health and wellbeing days will be delivered across the islands, visiting Inis Oírr on February 27th, Inis Mór on March 6th, Inis Meáin on March 7th, and Inishbofin on March 20th.

Healthy Ireland is a Government-led initiative which aims to create an Irish society where everyone can enjoy physical and mental health, and where wellbeing is valued and supported at every level of society. This series of health and wellbeing events on the Islands is supported by Galway County LCDC’s Healthy County Galway initiative. Many community and voluntary organisations will be present. These include Croí, the Heart & Stroke Charity; Galway Rural Development, Healthy Ireland at your Library; Western Drugs and Alcohol Taskforce; Galway Sports Partnership; Galway Citizen Information Centre; Irish Rural Link; Pieta House; and AIDS West.

“This initiative is a coming together of diverse community groups all with a unified aim to promote health and well-being throughout the islands off County Galway. It is a great opportunity to raise awareness about the importance of leading a healthy lifestyle across all age groups. The good news is that many health conditions such as heart disease and stroke are preventable and our aim is to offer individuals the opportunity to engage in risk factor screening along with offering practical advice in relation to healthy eating, physical activity, overall health and wellness and lots more,” says Suzanne Seery, Lead Dietitian, Croí.

Exciting free activities and resources to promote health and wellbeing across all the islands will include; pulse and blood pressure checks; healthy cooking tips (such as a Q & A discussion with Croi Dietitian and residents of the islands about changing dietary habits and impact on health); yoga; relationship and sexual health education, including rapid HIV tests; resources on mental health and wellness; exercise and fitness tips; citizen information advice; and much, much more!

Health is better than wealth! We welcome Healthy Ireland to Inis Oírr and we encourage people to come out on the day and join us for this great event,” says Máire Uí Mhaoláin, Manager Inis Oírr Co-Op.

Healthy Island dates and locations:

 • Inis Oírr, Feb 27th, 11am – 3pm, Halla Pobail Inis Oírr
 • Inis Mór, March 6th, 11am – 3pm & 7 – 9pm, Comharchumann Forbartha Árann
 • Inis Meáin, March 7th, 11am – 3pm, Coláiste Naomh Eoin
 • Inishbofin, March 20th, 11am – 3pm, Inishbofin Community Centre

Check out www.croi.ie/healthyislands as well as @healthyireland @healthycountygalway for the latest information, and join us for this special #HealthyIslands event, promoting health and wellbeing. The Healthy Ireland Fund is supported by the Department of Health, the Department of Children and Youth Affairs and the Department of Rural and Community Development.

___________

Tagann Páirtithe le chéile d’ócáid speisialta saor in aisce chun Oileáin Shláintiúla a chur chun cinn.

Tá Éire Sláintiúil ag teacht go dtí na hOileáin! Déanfar sraith de laethanta sláinte agus folláine saor in aisce a sheachadadh ar fud na n-oileán, ag tabhairt cuairte ar Inis Oírr ar an 27 Feabhra, Inis Mór ar 6ú Márta, Inis Meáin ar an 7 Márta, agus Inis Bó Finne ar an 20 Márta.

Tionscnamh faoi stiúir an Rialtais é Éire Sláintiúil a bhfuil sé mar aidhm aige sochaí Éireannach a chruthú inar féidir le gach duine, sláinte fhisiciúil agus mheabhrach a bhaint amach , agus go bhfuil an deá-shláinte á chur chun cinn ag chuile leibhéal don sochaí.  Tugann LCDC Chontae na Gaillimhe faoi thionscnaimh Sláintiúil Chonae na Gaillimhe tacaíocth don tionscnaimh seo. Beidh go leor eagraíochtaí pobail agus deonacha i láthair. Ina measc seo tá Croí, an Carthanacht Croí & Stróc; Forbairt Tuaithe na Gaillimhe, Éire Sláintiúil i do Leabharlann; Tascfhórsa an Iarthair Drugaí agus Alcóil; Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe; Ionad Eolais do Shaoránaigh na Gaillimhe; Nasc Tuaithe na hÉireann; Teach Pieta; agus SEIF an Iarthair.

“Tá an tionscnamh seo ag tabhairt grúpaí éagsúla  le chéile le a haon sprioc amháin sin sláinte agus folláine a chur chun cinn ar oileáin na Gaillimhe. Is deis iontach é feasacht a ardú agus treoir a thabhairt do chuile aoisghrúpa, faoin tábhacht a bhaineann le stíl mhaireachtála shláintiúil. Ag an am céanna is féidir dul i ngleic leis na coinníollacha a chothaíonn  galar croí agus stróc agus is é an aidhm atá againn ná deis a thabhairt do dhaoine scagthástáil, féachaint ar na rioscaí chomh maith le comhairle a thairiscint maidir le bia sláintiúil, gníomhaíocht fhisiciúil, sláinte agus folláine in iomláine agus go leor eile “a deir Suzanne Seery, Príomh Diaitéiteach, Croí.

Beidh imeachtaí agus acmhainní saor in aisce ar fáil ar an lá a chuideoidh le sláinte agus folláine. Orthu siúd beidh; seiceálacha buille agus brú fola; Tástáil Sciobtha-VEID, leideanna cócaireachta sláintiúla (mar shampla plé agus ceisteanna maidir le Diaitéiteach Croí agus maidir le nósanna aiste bia a athrú agus an tionchar atá ag aiste bia ar shláinte); ióga; caidreamh agus oideachas sláinte gnéasach; acmhainní maidir le sláinte meabhrach agus folláine; leideanna cleachtadh agus folláine; comhairle faisnéise do shaoránaigh; agus i bhfad, i bhfad níos mó!

“Is fearr an tsláinte ná na táinte. Cuireann muid fáilte mhór roimh Éire Sláintiúil go dtí Inis Oírr agus iarrtar oraibh theacht amach agus a bheith linn ag an ocáid speisialta seo.” a dúirt Máire Uí Mhaoláin, Bainisteoir, Comhar Caomhán Teo, Inis Oírr. Dataí Oileáin Slaintiúla & Ionaid:

 • Inis Oírr, Feabhra 27ú, 11am – 3pm, Halla Pobail Inis Oírr
 • Inis Mór, Márta 6ú, 11am – 3pm & 7 – 9pm, Comharchumann Forbartha Árann
 • Inis Meáin, Márta 7ú, 11am – 3pm, Coláiste Naomh Eoin
 • Inishbofin, Márta 20ú, 11am – 3pm, Inishbofin Community Centre

Féach ar www.croi.ie/healthyislands chomh maith le @healthyireland @healthycountygalway don eolas is déanaí, agus bígí linn don ócáid speisialta (#HealthyIslands) seo, ag cur sláinte agus folláine chun cinn. Tacaíonn an Roinn Sláinte, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail le Ciste na hÉireann Sláintiúil.

Unique Collaboration Brings World Leaders in Heart Health to West of Ireland

A strategic partnership between local heart & stroke charity Croi and NUI Galway is leading the way in positioning Ireland as an international leader in cardiovascular health.

In 2014, Croi set about putting Galway on the map as a centre for leadership in the prevention of heart disease and stroke by establishing the National Institute for Prevention and Cardiovascular Health (NIPC) as an affiliate of NUI Galway. In recent months, two world leaders in heart health have joined NIPC and taken up appointments at NUI Galway, supported by Croi.

Professor David Wood, immediate past president of the World Heart Federation has moved to Galway from Imperial College London as Adjunct Professor of Preventive Cardiology at NUIG and Professor Bill McEvoy has returned to Ireland from John Hopkins University School of Medicine USA as Professor of Preventive Cardiology NUIG; Consultant Cardiologist GUH and Research & Medical Director NIPC.

At a reception in the Croi Heart & Stroke Centre, Newcastle, Galway, to highlight these developments, Prof McEvoy said “I’m delighted to join the team at both NUI Galway and the National Institute for Prevention and Cardiovascular Health (NIPC). Ireland has a long history of leadership and innovation in the prevention of heart disease and stroke. However, like much of the developed world, we now face major challenges in curbing the negative health impacts of obesity, diabetes and an increasingly sedentary western lifestyle. Cardiovascular disease remains the #1 killer in Ireland and reducing the impact of this disease is what drives me and my colleagues at NIPC.”

He went on to say “As research & medical director, I aim to help NIPC become a national and international centre of excellence in the prevention of cardiovascular disease and promotion of cardiovascular health; through clinical excellence, research, and education. For example, because NUI Galway has a strategic interest in population health, NIPC has been able to collaborate heavily with NUI Galway to begin the process of expanding our MSc in Preventive Cardiology into a suite of Masters programs in Lifestyle Medicine and Cardiovascular Health. This suite is designed to train the next generation of clinical leaders in cardiovascular disease prevention – leaders not just in Ireland but around the world. I also hope to bring my years of experience from leading academic health centers around the world to drive forward innovative research aimed at improving heart and stroke outcomes for patients in Galway and Ireland. University Hospital Galway has one of the most dynamic groups of cardiologists in the country and I look forward to collaborating with my outstanding colleagues there to translate the new knowledge gained at NIPC into improved clinical care. Further, it is particularly exciting to have Professor David Wood join NIPC from Imperial College London. David is a world-renowned leader in cardiovascular disease prevention and is well positioned to support me in our mutual efforts to develop NIPC as a national and international centre of excellence.”

Prof David Wood said “I am very proud to be working with Professor Bill McEvoy “ in providing leadership in the prevention of cardiovascular disease at three levels: (i) research into the causes, treatment and prevention of heart disease; (ii) postgraduate teaching in preventive medicine through a new suite of postgraduate courses in cardiovascular health and disease prevention: ‘Preventive Cardiology’; ‘Diabetes and Cardiometabolic Disease’; ‘Obesity and Weight Management’ and ‘Lifestyle Medicine’; and (iii) innovative service development through programmes such as those delivered by Croi in the community”.

Prof Woods went on to say “Preventive healthcare must become both a national and global priority. Prevention through promoting healthier lifestyles, and treating the major risk factors like blood pressure, lipids and diabetes, is the only realistic way to reduce the burden of heart disease and stroke. I am confident that our Institute will become a beacon of excellence in cardiovascular health and disease prevention through research, teaching and innovative service delivery.’

A Charter for Patient Involvement

35 Irish patient organisations, including Croí, have signed a Charter calling for greater patient involvement in the ‘Medicines Assessment & Reimbursement’ process in Ireland. The Charter calls on the government to improve the transparency, accountability and communication on how medicines are assessed & reimbursed by the State.

The Charter, co-ordinated by the Irish Platform for Patient Organisations, Science & Industry (IPPOSI), with the support of the Medical Research Charities Group (MRCG) and Rare Disease Ireland (RDI), sets out 29 actions that the relevant State agencies (Department of Health; Health Service Executive, National Centre for Pharmacoeconomics) should take to inform and include patient perspectives at every stage of the process.

Learn more here – http://www.ipposi.ie/our-work/health-innovation/patient-charter/

Healthy Islands – Oileáin Fholláine

Event alert! Join us for this special #HealthyIslands event, promoting health and wellbeing.

 • Inis Oírr
  Feb 27th, 11am – 3pm, Halla Pobail Inis Oírr
 • Inis Mór
  March 6th, 11am – 3pm & 7 – 9pm, Comharchumann Forbartha Árann
 • Inis Meáin
  March 7th, 11am – 3pm, Coláiste Naomh Eoin
 • Inishbofin
  March 20th, 12:30 – 4:30pm, Inishbofin Community Centre

Free to attend

Tar linn go dtí an ócáid speisialta seo d’oileáin fholláine atá ag cur sláinte agus folláine chun cinn.

 • Inis Oírr
  Feabhra 27th, 11am – 3pm, Halla Pobail Inis Oírr
 • Inis Mór
  Márta 6th, 11am – 3pm & 7 – 9pm, Comharchumann Forbartha Árann
 • Inis Meáin
  Márta 7th, 11am – 3pm, Coláiste Naomh Eoin
 • Inishbofin
  Márta 20th, 11am – 3pm, Inishbofin Community Centre

Saor chead isteach

Inis Oírr

Feb 27th, from 11am – 3pm at Halla Pobail Inis Oírr

Free to attend

Activities include:

 • Health talks, pulse and blood pressure checks, and weight, height and body mass index checks by the Health Team at Croí, Heart & Stroke Charity;
 • Healthy cooking tips;
 • Healthy Ireland at your Library;
 • Relationship and sexual health education, including rapid HIV tests from AIDS West;
 • Information and support from the Western Drugs and Alcohol Taskforce;
 • Resources on mental health and wellness by Pieta House;
 • Exercise and fitness tips from Galway Sports Partnership;
 • Citizen information advice from Galway Citizen Information Centre;
 • Support with IT and digital literacy from Irish Rural Link;
 • And much, much more!

INIS OíRR

Feabhra 27, 11am – 3pm, Halla Pobail Inis Oírr

Saor chead isteach

Gníomhaíochtaí san áireamh:

 • Cainteanna ar shláinte, seiceálacha cuisle agus brú fola, meáchan, airde agus innéacs maise coirp ag an bhFoireann Sláinte ag Croí;
 • Comhairle maidir le beathú go sláintiúil;
 • Oideachas faoi shláinte ghnéis agus caidreamh ó SEIF an Iarthair;
 • Eolas agus tacaíocht ó Thascfhórsa Drugaí agus Alcól an Iarthair;
 • Acmhainní maidir le sláinte mheabhrach agus folláine;
 • Éirinn Sláintiúil i do Leabharlann;
 • Moltaí & leideanna aclaíochta agus folláine ó Chomhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe;
 • Comhairle ó Lárionad Eolais do Shaoránaigh na Gaillimhe;
 • Tacaíocht i leith TF agus litearthacht dhigiteach ó Nasc Tuaithe na hÉireann

Inis Mór

March 6th, from 11am – 3pm & 7 – 9pm, Comharchumann Forbartha Árann

Free to attend

Activities include:

 • Health talk by a Croí Cardiac Nurse Specialist, “Know your risk for heart disease and stroke”
 • Pulse and blood pressure checks, and weight, height and body mass index checks by the Health Team at Croí, Heart & Stroke Charity;
 • Healthy cooking tips;
 • Yoga sessions through Irish by Óga Yóga, in association with Healthy Ireland at your Library;
 • Relationship and sexual health education, including rapid HIV tests from AIDS West;
 • Information and support from the Western Drugs and Alcohol Taskforce;
 • Resources on mental health and wellness by Pieta House;
 • Exercise and fitness tips from Galway Sports Partnership;
 • Citizen information advice from Galway Citizen Information Centre;
 • Support with IT and digital literacy from Irish Rural Link;
 • And much, much more!

INIS MÓR

Mártha 6, 11am – 3pm & 7 – 9pm, Comharchumann Forbartha Árann

Saor chead isteach

Gníomhaíochtaí san áireamh:

 • Comhairle sláinte ag Altra Speisialtóir Cairdeach Croí, “Bíodh aithne agat ar na rioscaí le haghaidh galar croí agus stróc”
 • Seiceálacha cuisle agus brú fola, meáchan, airde agus innéacs maise coirp ag an bhFoireann Sláinte ag Croí;
 • Comhairle maidir le beathú go sláintiúil;
 • Oideachas faoi shláinte ghnéis agus caidreamh ó SEIF an Iarthair;
 • Eolas agus tacaíocht ó Thascfhórsa Drugaí agus Alcól an Iarthair;
 • Acmhainní maidir le sláinte mheabhrach agus folláine;
 • Seisiúin ióga trí Ghaeilge ag ióga Óga i gcomhar le hÉirinn Shláintiúil i do Leabharlann;
 • Moltaí & leideanna aclaíochta agus folláine ó Chomhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe;
 • Comhairle ó Lárionad Eolais do Shaoránaigh na Gaillimhe;
 • Tacaíocht i leith TF agus litearthacht dhigiteach ó Nasc Tuaithe na hÉireann

Inis Meáin

March 7th, from 11am – 3pm at Halla Naomh Eoin

Free to attend

Activities include:

 • Health talks, pulse and blood pressure checks, and weight, height and body mass index checks by the Health Team at Croí, Heart & Stroke Charity;
 • Healthy cooking tips;
 • Yoga sessions through Irish by Óga Yóga, in association with Healthy Ireland at your Library;
 • Relationship and sexual health education, including rapid HIV tests from AIDS West;
 • Information and support from the Western Drugs and Alcohol Taskforce;
 • Resources on mental health and wellness by Pieta House;
 • Exercise and fitness tips from Galway Sports Partnership;
 • Citizen information advice from Galway Citizen Information Centre;
 • Support with IT and digital literacy from Irish Rural Link;
 • And much, much more!

INIS Meáin

Mártha 7, 11am – 3pm, Halla Naomh Eoin

Saor chead isteach

Gníomhaíochtaí san áireamh:

 • Cainteanna ar shláinte, seiceálacha cuisle agus brú fola, meáchan, airde agus innéacs maise coirp ag an bhFoireann Sláinte ag Croí;
 • Comhairle maidir le beathú go sláintiúil;
 • Oideachas faoi shláinte ghnéis agus caidreamh ó SEIF an Iarthair;
 • Eolas agus tacaíocht ó Thascfhórsa Drugaí agus Alcól an Iarthair;
 • Acmhainní maidir le sláinte mheabhrach agus folláine;
 • Seisiúin ióga trí Ghaeilge ag ióga Óga i gcomhar le hÉirinn Shláintiúil i do Leabharlann;
 • Moltaí & leideanna aclaíochta agus folláine ó Chomhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe;
 • Comhairle ó Lárionad Eolais do Shaoránaigh na Gaillimhe;
 • Tacaíocht i leith TF agus litearthacht dhigiteach ó Nasc Tuaithe na hÉireann

Inishbofin

March 20th, from 12:30 – 4:30pm at Inishbofin Community Centre

Free to attend

Activities include:

 • Health talks, pulse and blood pressure checks, and weight, height and
  body mass index checks by the Health Team at Croí, Heart & Stroke Charity;
 • Healthy cooking tips;
 • Healthy Ireland at your Library;
 • Relationship and sexual health education, including rapid HIV tests from AIDS West;
 • Information and support from the Western Drugs and Alcohol Taskforce;
 • Resources on mental health and wellness;
 • Exercise and fitness tips from Galway Sports Partnership;
 • Citizen information advice from Galway Citizen Information Centre;
 • Support with IT and digital literacy from Irish Rural Link;
 • And much, much more!

Funding partners:

The Healthy Ireland Fund supported by the Department of Health, the Department of Children and Youth Affairs and the Department of Rural and Community Development.

Tacaíonn an Roinn Sláinte, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail leis an gCiste Éire Sláintiúil.

Ireland West Airport announces charity partners for the year 2019 and launches 5k Runway Fun Run

Ireland West Airport is delighted to announce that Croí, Hope House and The Jack and Jill Foundation have been selected by airport staff as its charity partners for 2019.

Every year, airport staff members have an opportunity to nominate a charity partner for the following year. The three charities with the most nominations are then selected as the company’s new charity partners.

A number of events will take place during the course of 2019 which will engage passengers and staff with the aim of raising as much money as possible for the three charities. The headline event for 2019 will again be the annual 5k runway fun run sponsored by Portwest, which will take place on the runway at Ireland West Airport on Saturday March 30th at 5pm.

Runners and walkers will take-off down the runway at 5pm and complete a 5km course with a difference. All are welcome to attend what promises to be fantastic evening for all the family, raising much needed funds our three charities in 2019.

This year will be a particularly memorable year for the Runway run as it will be the last time a run will take place on the current runway which is due to be resurfaced in May 2019. The famous runway which was built in the early 1980’s has welcomed over 10 million passengers and this years run will be a historic one for those taking part. To celebrate there will be a number of prizes on the day for participants to have a chance of winning including flights to Barcelona, and Bristol.

Entry to the event costs €20 per adult and €5 for under-16’s. A special family rate of €40 will be available for families of 2 adults and 2 kids.  All participants will receive a race t-shirt and complimentary car parking and refreshments at the airport will be provided on the day. Participants can sign up and find more information by visiting www.irelandwestairport.com/runwayrun. The number of participants is restricted and those interested are advised to register early to avoid disappointment.

Launching the charities of the year programme for 2019 and the annual runway fun run, Joe Gilmore, Managing Director, Ireland West Airport said “We are delighted to be partnering with three great new charities in 2019. This is the fourth year of our Staff Charity programme which has to date raised almost €100,000 for Irish charities. We hope to build on the success of the previous years and raise much needed funds for our three new charities this year who all undertake such fantastic work which really does make such a difference to the people that they support in our community. 2019 will be an extra special year as it will be the last time we have our Runway Run on the current famous runway, built in the early 1980’s, which is due to be resurfaced between May and July, so it will be yet another historic occasion for those taking part. historic occasion for those taking part. With the runway planned we look forward to supporting our three charities and to another successful year of fundraising”.

Commenting on the launch on behalf of the Runway Run sponsor, Portwest Ltd., Harry Hughes, Managing Director said “Portwest is delighted to be part of this annual charity runway fun run for the second year running. We are pleased to support these three fantastic charities and wish all participants the very best on the day.”

Neil Johnson, Chief Executive, Croí, the Heart and Stroke Charity said “We are delighted to be chosen as a 2019 charity partner by Ireland West Airport. We are so grateful for this support. Our goal is to lead the fight against heart disease and stroke, and our work in Mayo and the West of Ireland is making a real impact on people’s lives. Our programmes engage with patients, carers and members of the general public across a range of initiatives, including cardiac risk assessments; cardiac and stroke support groups; public health promotion; education events; and awareness campaigns. We look forward to working with the team at Ireland West Airport. Together, we will help to prevent disease, save lives and promote recovery & wellbeing.”

Jackie O’Connor, Corporate Fundraiser, The Jack and Jill Foundation said “The Jack & Jill Children’s Foundation are very grateful to the staff of Ireland West Airport for selecting us as one of their charity partners for 2019.  The Foundation works hard to deliver its service across the west of Ireland and beyond offering home respite hours and hospice at home respite hours to the very sick children under our wing.  To date we have helped over 320 families in Connaught. We have no doubt this partnership will help us continue deliver this vital service and we look forward to the year ahead”.

Dolores Duggan, Director, Hope House, said “We are absolutely delighted and so grateful to the management and staff at Ireland West Airport for choosing us as one of their Charity Partners for 2019 and we look forward to working with you all. This is a special year for Hope House in that we have just celebrated our 25th birthday. Over the past 25 years we have provided quality addiction services to thousands of addicted people and their families. You can be assured that monies raised through this fundraising drive by Ireland West Airport will help us to continue to provide our renowned quality service to the people of the West and beyond.”

Annoucing the winners of the 2018 Croí Golden Ticket Draw

Huge congratulations to the winners of the 2018 Croí Golden Ticket Draw!

1st prize, €2,000 – winner is Arthur Foden, Wicklow
2nd prize, €1,000 – winner is Phil Flannery, Salthill
3rd prize, €500 – winner is Patrick McCallion, Co Donegal
4th prize, €250 – winner is Alan Keane, Sligo
5th prize, €250 – winner is Catherine Magee, Donegal
6th – 15th prize, €100 – winners are Adrian Kelly, Co Kildare; Joan Reidy, Galway; Patrick O’Halloran, Co Clare; Sarah Small, Galway; Marcello Chaves, Co. Kerry; Conor Bohan, Co Galway; Mary McManaman, Co. Mayo; Donald McGann, Co. Galway; Michael Corcoran, Co Galway; and Claudia Loughnane, Co Clare.

The Croí Golden Ticket draw took place this afternoon (Dec 18) at 3pm in Croí House, with a total prize fund of €5,000.

Thank you so much to all our supporters who purchased tickets. Your support helps fund the Courtyard Apartment at Croí, which have been specifically designed for short-term stays to allow family members to be as close as possible to patients who are in hospital for heart or stroke care in Galway University Hospital.

Winning project helps family carers in Galway learn a live-saving skill

Croí Heart & Stroke Charity, in collaboration with the HSE Social Care Services Galway, won the Innovative Project Category at the inaugural HSE Community Healthcare West Staff Recognition Awards on October 25, 2018.

The winning project has delivered cardiopulmonary resuscitation (CPR) and automated external defibrillation (AED) training to hundreds of family carers in Galway over the past seven years, and was recognised for providing a valuable, innovate service to Community Healthcare West.

Michelle Harrison, Manager, Carers Department, Community Healthcare West states: “Over two-thirds of all Out-of-Hospital Cardiac Arrests occurred at home in Ireland in 2017, and survivors were more likely to have received bystander CPR. When a person collapses with sudden cardiac arrest, every second is vital. Performing CPR and using a defibrillator can mean the difference between life and death in many cases. For every minute a person is collapsed without receiving CPR or defibrillation, the person’s chance of survival is reduced by up to 10 per cent per minute. After five minutes, the person’s chance of survival is reduced by up to 50 per cent. The role of lay persons including family carers in the internationally recognised ‘Chain of Survival’ is well acknowledged, and includes, early recognition, immediate effective CPR and rapid defibrillation. It takes a whole system to save a life, and this training initiative spearheaded by the HSE Carers Department and Croí, is integral to ensuring that family carers are key contributors to this whole system approach to save a life”.

“Galway is the only county in Ireland where specific funding for such life-saving training is provided to family carers. We’re delighted to partner with the HSE Carers Department, and grateful to see the work recognised at the HSE staff recognition awards. Congratulations to our excellent Croí instructors Catherine Sheridan and Sarah Molloy for their expertise and dedication to this project,” says Neil Johnson, Chief Executive, Croí.

Family carers can learn more about the training courses by contacting Croí at 091-544310.

From left: Michelle Harrison, HSE West Carers Dept. Manager; Catherine Sheridan, Croí Training Site Coordinator; & Neil Johnson, CEO, Croí.